ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ที่บ้านหรรษา Play and Learn หาดใหญ่

     ที่บ้านหรรษา Play and Learn ครูหนูนมีความสุขกับการได้สอนเด็กน้อยเพื่อให้มีพัฒนาการและทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เล่านิทานและร้องเพลงภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆด้วยความสนุกสนาน 

การที่เด็กๆมีความสุขกับการเรียนจะทำให้พวกเค้าชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่อๆไป

0 Comments