ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

คอร์สออนไลน์ Unlock แกะปมภาษาอังกฤษ

 คอร์ส Unlock แกะปมภาษาอังกฤษ 🎋ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

          แต่งประโยคไม่ถูก ไม่เข้าใจแกรมม่า สับสนการใช้ Tenses ต่างๆ ไม่ว่าจะในการใช้สอบหรือสื่อสาร คอร์สนี้จะปลดล็อคปัญหาเหล่านี้ให้นักเรียนค่า

✅ฝึกแต่งประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธที่ถูกต้อง

✅หายสับสนกับการใช้ Tenses ต่างๆในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

✅is, am, are, do, does, did, will และอื่นๆที่ต้องใช้ในการแต่งประโยค

✅แต่งประโยคคำถาม What, When Where, Why, How

✅แต่งประโยคยาวๆได้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้จริง

✅เมื่อนักเรียนมีพื้นฐานเหล่านี้ก็จะสามารถแต่งประโยคได้อีกหลากหลาย

✅เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ราคาคอร์สปกติ 4,500.- 
โปรโมชั่นลดเหลือ 2,500.-