ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ


          ฝึกการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆกับครูหนุนเองจ้า

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นะคะ

0 Comments