ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

เล่นอินเตอร์เน็ต เล่นโยคะ เปิดไฟ ปิดไฟ พูดภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?


เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ใช้คำว่า Play Internet นะคะ และยังมีอีกหลายคำ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ


เล่นอินเตอร์เน็ต surf the internet (ไม่ใช่คำว่า play internet)
I always surf the internet in my free time. ฉันเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาว่าง
I search for information on the internet. ฉันค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

เปิดไฟ Turn on the light (ไม่ใช่คำว่า Open the light)
ปิดไฟ Turn off the light (ไม่ใช่คำว่า Close the light)
Can you turn on the light, please? คุณช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม
Can you turn off the light, please? คุณช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหม

ไม่มี Don't have (ไม่ใช่คำว่า No have)
I don't have a credit card. ฉันไม่มีบัตรเครดิต

ฉันเบื่อ I'm bored (ไม่ใช่คำว่า I'm boring)

เล่นโยคะ Do yoga (ไม่ใช่คำว่า play yoga)
I do yoga every Sunday.  ฉันเล่นโยคะทุกวันอาทิตย์

ฉันชอบมาก I like it very much. หรือ I really like it. (ไม่ใช่คำว่า I very like it.)

เก็บตังด้วย Check, please. หรือ Bill, please (ไม่ใช่คำว่า Check bill)
May I have the bill, please? ขอเก็บเงินเลยนะครับ


0 Comments