ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อท้องเสียจะพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษ?


  • I had food poisoning. แปลว่า อาหารเป็นพิษ 
  • Vomit  แปลว่า อาเจียน Throw up แปลว่า อ๊วกออกมา 
  • I have diarrhea. แปลว่า ฉันท้องเสีย (ไม่สุภาพ) 
  • My stomach is upset. แปลว่า ท้องปั่นป่วน (แบบสุภาพ)

มาลองแต่งประโยคกันค่ะ! 

I didn't attend the meeting last week because I had food poisoning.
ฉันไม่ได้เข้าร่วมประชุมสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าฉันมีอาการอาหารเป็นพิษ

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน อย่าเป็นเลยอาหารเป็นพิษมันทรมานค่ะ

0 Comments