ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Strengthening Educational Leadership

              ครูหนุนเองจ้า Noonny English รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker นำเสนอเรื่องการทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้นด้วยการใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพประกอบ การทำ Power Point ให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายในการสอน สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เป็นมิตร และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา กล้าที่ตอบคำถามเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าถาม อายหรือกลัวจะตอบผิด หนุนก็จะบอกพวกเค้าว่า ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ ไม่ต้องกลัวหรือกังวลที่จะตอบผิด เพราะการฝึกคิดฝึกตอบเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (แต่เวลาสอบต้องถูกนะลูก)

          คนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ทำได้ดีและที่ผิดพลาด คนที่ประสบความสำเร็จ พวกเค้าเรียนรู้จากความผิดพลาด และนำไปปรับปรุงพัฒนาจนประสบความสำเร็จในที่สุด สนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษามี Growth Mindset เรียนรู้จากความผิดพลาด และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

Failure is an opportunity to grow.
ความผิดพลาด/ล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต


ครูหนุนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Strengthening Educational Leadership, Communication, Creative Thinking, and Technology Literacy in Digital Era"ขอบคุณ/Thank you for inviting me.
Mr. Muhammad Kristiawan จากมหาวิทยาลัย Bengkulu University
     ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเพราะเป็น International Seminar มีทั้งครู อาจารย์ นักศึกษา เกือบสองร้อยคน
วันนี้ได้ประสบการณ์การพูดในที่สาธารณะเพิ่มอีกขั้นและได้ฝึกตอบคำถามที่น่าสนใจจากผู้เข้าฟังรัวๆ (ไม่คิดว่าจะมีคำถามเยอะขนาดนี้) และได้มีโอกาสฟัง Keynote Speakers เก่งๆอีกหลายท่าน ทำให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นด้วย
คือดีย์

Miss Banthita Intamano
ครูหนุนเองจ้า Noonny English


0 Comments