ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

ฟ้าใส ตอบคำถาม ว่าอะไรในงานประกวด Miss Universe 2019


วันนี้จะนำคำถามและคำตอบของ น้องฟ้า Miss Universe ประจำปี 2019 จากประเทศไทยที่สามารถผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายได้ บอกเลยว่าเป็นคำถามที่ยากมาก คำถามและคำตอบนั้นคืออะไรมาดูกันค่ะ 

Q:
Government surveillance is used to keep many nations and their people safe. But some believe this invades our right to privacy. What is more important to you, privacy or security? 
การเฝ้าระวังขอรัฐบาลถูกนำมาใช้ในหลายๆประเทศเพื่อความปลอดภัยของประชาชน บางคนก็เชื่อว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว อันไหนที่สำคัญกับคุณมากกว่ากันระหว่าง ความเป็นส่วนตัว กับ ความปลอดภัยในชีวิต? 

A:
I believe that every country has their own government policy to keep us safe. 
ฉันเชื่อว่าทุกประเทศมีนโยบายของรัฐบาล ที่จะทำให้พวกเราปลอดภัย

and I believe that it shouldn't cross a line of going into our privacy because we have a right to privacy. 
และฉันก็ยังเชื่อว่ามันก็ไม่ควรจะข้ามเส้นเข้าไปในเรื่องของความเป็นส่วนตัว เพราะเรามีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว 

but security is also important, so I believe that in order to live in a better society.
แต่ว่าความปลอดภัยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน. ฉันเชื่อว่าการอาศัยอยู่ในสังคมที่ดีกว่า 

We should also have the government look into a line a middle ground  
เราก็ควรจะหามาตรการในการตรวจสอบให้อยู่ขอบเขตตรงกลางพอดีที่พอเหมาะพอควร  

as to where they can come and live there gather with  society. 
เพื่อที่จะนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคม 

กดเพื่อดูคลิปฟังการออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์:
Right แปลว่า สิทธิ์
Invade แปลว่า ล่วงละเมิด
Privacy แปลว่า ความเป็นส่วนตัว
Security แปลว่า ความปลอดภัย 

Every country แปลว่า ทุกประเทศ 
Cross a line แปลว่า ข้ามเส้น (ก้าวก่าย)
in order to แปลว่า เพื่อที่จะ 
live แปลว่า อาศัยอยู่
better society แปลว่า สังคมที่ดีขึ้น(ดีกว่า)

government แปลว่า รัฐบาล
look into แปลว่า ตรวจสอบ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ แล้วเจอกันใหม่บทความหน้านะคะ

0 Comments