ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์ทหาร 3 ภาษา

 

การอบรม "มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์ทหาร 3 ภาษา"

ณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (Army Land)
โดยมี อจ.บัณฑิตา อินทมาโน
อจ. ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ประเมิน น้องๆ น้องทุกคน มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการทดสอบไปได้ด้วยดี
ครูหนุนเองจ้า Noonny English

วันนี้สนุกและมีความสุขมากๆที้ได้เจอน้องๆ on site
ครูหนุนตั้งใจให้น้องๆได้มากกว่าความรู้ภาษาอังกฤษ ก็คือ น้องๆสามารถมาฝึกพูดหน้าชุมชนได้ Public Speaking มันจะตื่นเต้น แต่ก็สนุกและำด้ประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาตทั้งภาษาอังกฤษและ Public Speaking

เก่งมากๆเลยค่าทุกคน 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก Army Land ที่ให้เกียรติเชิญครูหนุนมาเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ และเป็นผู้ประเมินการสอบให้กับหลักสูตรมัคกุเทศก์น้อยและมัคกุเทศก์ทหาร 3 ภาษา

#มัคคุเทศก์น้อย3ภาษา
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland0 Comments