ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

วิธีใช้ in spite of, despite, although, though, on account of, because of, due toin spite of + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม
ทั้งๆที่ ถึงแม้ว่า
He took ten minutes to get there, in spite of the heavy traffic.
เขาใช้เวลาเพียง 10 นาทีไปถึงที่นั่น ทั้งๆที่รถติดDespite + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม
ทั้งๆที่ ถึงแม้ว่า
Despite her illness, she came to work.
ทั้งๆที่ป่วย เธอก็มาทำงาน
**In spite of แต่ Despite ไม่มี of นะคะ**although + ประโยค
ทั้งๆที่ ถึงแม้ว่า
She walked home by herself, although she knew that it was dangerous.
เธอเดินกลับบ้าน ทั้งๆที่รู้ว่าอันตรายthough + ประโยค
ทั้งๆที่ ถึงแม้ว่า
I enjoyed her new book though it’s not quite
as good as her last one.
ฉันสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มใหม่ของเธอมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าเล่มก่อนหน้านี้ก็ตามon account of + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม
เพราะ
He doesn’t drink alcohol on account of
his poor health.
เขาไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพราะว่าสุขภาพที่ไม่ดีของเขาdue to + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม
เพราะ, เนื่องจาก
The bus was delay due to the heavy snow.
รถเมล์มาช้าเนื่องจากหิมะตกหนักbecause + ประโยคสมบูรณ์
เพราะ
He crashed his car because he was driving too fast.
เขาขับรถชนเพราะเขาขับรถเร็วเกินไปbecause of + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม
เพราะ
Donald was expelled from school because of her inappropriate behavior.
โดนัลด์ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขา

** อย่าลืมความต่างกันของ because และ because of นะคะ
because + ประโยคสมบูรณ์
because of + คำนาม/นามวลี/สรรพนาม

0 Comments