ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

กริยา 3 ช่อง 80 คำใช้บ่อยๆจ้า


ตารางคำกริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย

ลำดับ

ช่องที่ 1

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3

ความหมาย

1

is, am

was, were

been

เป็น อยู่ คือ

2

are

was, were

been

เป็น อยู่ คือ

3

eat

ate

eaten

กิน

4

drink

drank

drunk

ดื่ม

5

drive

drove

driven

ขับรถ

6

know

knew

known

รู้

7

read

read

read

อ่าน

8

write

wrote

written

เขียน

9

sing

sang

sung

ร้องเพลง

10

do, does

did

done

ทำ

11

begin

began

begun

เริ่ม

12

bite

bit

bitten

กัด

13

draw

drew

drawn

วาด

14

fall

fell

fallen

ล้ม หล่น ตก

15

break

broke

broken

แตก หัก พัง

16

feel

felt

felt

รู้สึก

17

bring

brought

brought

นำมา

18

fight

fought

fought

สู้

19

build

built

built

สร้าง

20

find

found

found

หา

21

fly

flew

flown

บิน

22

buy

bought

bought

ซื้อ

23

forget

forgot

forgotten

ลืม

24

catch

caught

caught

จับ

25

choose

chose

chosen

เลือก

26

get

got

got/gotten

ได้รับ

27

come

came

come

มา

28

cost

cost

cost

มีราคา

29

give

gave

given

ให้

30

cut

cut

cut

ตัด

31

dig

dug

dug

ขุด

32

go

went

gone

ไป

33

grow

grew

grown

เติบโต

34

hang

hung

hung

แขวน

35

hear

heard

heard

ได้ยิน

36

hide

hid

hidden

หลบ ซ่อน

37

hit

hit

hit

ทุบ ตี

38

hold

held

held

ถือ

39

keep

kept

kept

เก็บ รักษา

40

lay

laid

laid

วางไข่ วาง

41

lead

led

led

นำ

42

leave

left

left

ออกจาก

43

lend

lent

lent

ให้ยืม

44

learn

leant/learned

leant/learned

เรียน

45

let

let

let

อนุญาต

46

lie

lay

lain

นอนลง

47

lose

lost

lost

ทำหานลย

48

make

made

made

ทำ

49

meet

met

met

พบ เจอ

50

misspell

misspelled/

misspelt

misspelled/

misspelt

สะกดผิด

51

mistake

mistook

mistaken

ทำผิด

52

pay

paid

paid

จ่าย

53

put

put

put

วาง

54

ride

rode

ridden

ขี่

55

ring

rang

rung

กรดกริ่ง โทรหา

56

rise

rose

risen

ขึ้น ลุกขึ้น

57

run

ran

run

วิ่ง

58

see

saw

seen

เห็น

59

say

said

said

พูด

60

sell

sold

sold

พูด61

send

sent

sent

ส่ง

62

shake

shook

shaken

สั่น

63

shut

shut

shut

ปิด

64

sink

sank

sunk

จม

65

sit

sat

sat

นั่ง

66

sleep

slept

slept

นอน

67

speak

spoke

spoken

พูด

68

spill

spilled//spilt

spilled//spilt

ทำหก

69

stand

stood

stood

ยืน

70

steal

stole

stolen

ขโมย

71

swim

swam

swum

ว่ายน้ำ

72

take

took

taken

นำไป

73

teach

taught

taught

สอน

74

tell

told

told

บอก

75

think

thought

thought

คิด

76

throw

threw

thrown

ขว้าง

77

understand

understood

understood

เข้าใจ

78

wake

woke

woken

ตื่น

79

wear

wore

worn

สวมใส่

80

win

won

won

ชนะ

 

“Practice makes perfect” ยิ่งฝึก ยิ่งเก่ง
           

0 Comments