ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

กิจกรรม Ice Breaking ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจ

 วันนี้มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำกิจกรรม Ice Breaking ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรม 

"ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย" โดย ผศ.ดร. นิสิต อินทมาโน พี่ชายครูหนุนเองจ้า @มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้เข้าอบรมน่ารักมาก เก่งมากทุกคน

ครูหนุนเองจ้า

0 Comments