ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดยครูหนุน ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

ไปชอปปิ้ง ซื้อของ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไรไปชอปปิ้ง ซื้อของ ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันไว้ค่า

What can I do for you? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ

What are you looking for? คุณกำลังมองหาอะไร?

I’ll let you know if I need anything. ฉันจะบอกคุณ หากฉันต้องการอะไรค่ะ

How much is it? ราคาเท่าไหร่?

How much does this cost? ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่

Can you give me a discount? ลดราคาหน่อยได้ไหม?

This is a special price for you. อันนี้เป็นราคาพิเศษแล้ว

That seems expensive. ดูท่าจะแพงไปหน่อย

Can I try it on? ขอลองหน่อยได้ไหมคะ

I’ll take this one. ฉันเอาอันนี้

Do you have this in other colors? แบบนี้มีสีอื่นๆไหม?

Do you take credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหม?

Here’s your change. นี่เงินทอนของคุณคะ
 
Could I have a receipt, please? ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมคะ


0 Comments